سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ: چهارشنبه 93/5/15 | 10:37 عصر | نویسنده: مهدی

 

Hemorrhagic Ovarian Cyst

 

 

لینک به تاپیک مربوطه: درد زیر شکم و خون‌ریزی
تاریخ: دوشنبه 93/5/13 | 1:57 عصر | نویسنده: مهدی
تاریخ: دوشنبه 93/5/13 | 1:52 عصر | نویسنده: مهدی

 

Uterine Polyps

 

 

لینک به تاپیک مربوطه: درد زیر شکم و خون‌ریزی
تاریخ: یکشنبه 93/5/12 | 7:38 عصر | نویسنده: مهدی

 

Cervicitis

 

 

لینک به تاپیک مربوطه: درد زیر شکم و خون‌ریزی
تاریخ: پنج شنبه 93/5/9 | 7:45 عصر | نویسنده: مهدی

 

Retroverted Uterus

 

 

لینک به تاپیک مربوطه: راهنمای تفسیر آزمایش اسپرم (اسپرموگرام)

 
تاریخ: چهارشنبه 93/5/8 | 12:14 عصر | نویسنده: مهدی

 

Medicinal Leech

 

 

لینک به تاپیک مربوطه: فواید و مضرات حجامت
تاریخ: چهارشنبه 93/5/8 | 12:4 عصر | نویسنده: مهدی

 

ICSI Procedure

 

 

لینک به تاپیک مربوطه: راهنمای تفسیر آزمایش اسپرم (اسپرموگرام)
تاریخ: یکشنبه 93/5/5 | 9:18 عصر | نویسنده: مهدی

 

GIFT Procedure

 

 

لینک به تاپیک مربوطه: تأثیر مورفولوژی بر باروری
تاریخ: شنبه 93/5/4 | 12:28 عصر | نویسنده: مهدی

 

Beano

 

 

لینک به تاپیک مربوطه: مشکل باد شکم و عدم کنترل گاز روده
تاریخ: شنبه 93/5/4 | 12:23 عصر | نویسنده: مهدی

 

Pulse Oximeter

 

 

لینک به تاپیک مربوطه: فشارخون اندام تحتانی